Pattern Recognition Group (at NUST)


PhD candidates

2016 Xing Jin ......
2015 Xiyin WU ......
2014 Wenyun SUN   ......
2013 Qing LIU   ......
2012 Andong WANG ......
2011 Libo WENG Yan CUI ......
2010 Yingjie GU Wei HUANG Guangwei GAO Fanlong ZHANG Jianjun QIAN
......
2009 Jie XU Zhu ZHU Xiaohui LV Hao ZHENG Jun YE
Yuting TAO ......
2008 Ying CUI Zhong LIN Guifu LU Nan ZHANG Zhenghong GU
Chuanling LIU Yingkun HOU ......
2007 Feng ZHU Shuiling ZENG Jie SHAO Fang QU Cairong ZHAO
Zhonghua LIU Chunabo HUANG Zhihui LAI Minghua WAN Yun YIN
Yi CHEN Jingbo ZHOU Songsong WU Xiangying BIAN ......
2006 Lanping ZHANG Yanting LU Zuoyong LI ......
2005 Wankou YANG Jianguo WANG Jiangtao WANG Jizhao HUA Kehua GUO
Hui YAN Guanghai LIU Huan WANG Haifeng ZHAO ......
2004 Zhibo GUO Yin HU ......
2003 Qiong WANG Yan ZHANG ......
2002 Mingming SUN Xuecheng ZHAO Fusheng CHEN ......
2001 Yong XU Fengxi SONG Caikou CHEN ......
2000 Haitao ZHAO Xiumei GAO ......
1999 Jian YANG Xiaojun WU Zhengqun WANG ......
1998 Jianfeng LU Mingwu REN ......
1997 Yuefei GUO ......
1996 Hong HAN Shijin LI ......
1995 Xiaoyuan JING Zhongshan HU Zhong JIN
1994 Xiuwu HUANG Bingru XUE Zhen LOU
1993 Zhen DING